Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện cuộc điều tra IO năm 2021.

30/12/2021 03:15:24 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, Huyện Mù Cang Chải có 06 đơn vị kê khai trực tiếp trên phiếu điện tử (web-form) gồm 05 doanh nghiệp và 01 đơn vị sự nghiệp; 03 hộ sử dụng phiếu CaPi trên điện thoại; 13 hộ thu thập thông tin phiếu giấy và kết hợp nhập tin phiếu trên (web-form).

Điều tra IO là cuộc điều tra khó của ngành Thống kê, nội dung phiếu là các chỉ tiêu liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị điều tra trong những năm trước, điều tra viên dành nhiều thời gian để quan sát, hỏi, ghi các thông tin sau khi đã được đối tượng điều tra hồi tưởng trả lời. 

Ngay từ ngày 1/11/2021 Chi cục đã phân công giám sát viên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác điều tra thu thập thông tin cũng như việc cập nhật thông tin trên phiếu điều tra, kịp thời phát hiện những sai sót, giải quyết những vướng mắc của điều tra viên. Chi cục sử dụng các công cụ, chức năng hiện có trên phần mềm giám sát để phát hiện các sai sót, bất hợp lý nhằm kịp thời yêu cầu đơn vị kê khai sửa lại cho sát với thực tế.

 

               Quá trình triển khai cuộc điều tra, UBND các xã đã tạo điều kiện để các điều tra viên thực hiện cuộc điều tra tại địa phương. Lực lượng điều tra viên có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ các quy trình điều tra theo phương án. Công tác chuẩn bị cho điều tra chu đáo và có kế hoạch chặt chẽ cho từng công việc như lập danh sách, tập huấn cho điều tra viên, triển khai điều tra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các điều tra viên gặp một số khó khăn như: Đối với các đơn vị doanh nghiệp thời gian thực hiện còn chậm so với yêu cầu, kế toán doanh nghiệp chưa chú tâm việc kê khai phiếu điều tra, Chi cục Thống kê phải thường xuyên gọi điện đôn đốc đơn vị thực hiện.

                       Tính đến ngày10/12/2021 Chi cục Thống kê Mù Cang Chải đã hoàn thành 100% số lượng phiếu điều tra được giao.

                                                                                                                                     Bùi Dũng Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h