Tin Hoạt động >> Thống kê

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện triển khai mô hình chuyển đổi số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2022

20/03/2023 09:37:33 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Ngày 28/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả mô hình chuyển đổi số năm 2022 tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Dũng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị đánh giá kết quả mô hình chuyển đổi số huyện Yên Bình.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai mô hình chuyển đổi số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/6/2022 về triển khai thực hiện chuyển đổi số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2022. Đến hết ngày 10/6/2022, đã có tổng số 12/12 xã, thị trấn đăng ký thực hiện chuyển đổi số gồm: Thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, xã Đại Minh, xã Đại Đồng, xã Phú Thịnh, xã Thịnh Hưng, xã Xuân Long, xã Tân Hương, xã Cảm Ân, xã Mông Sơn, xã Mỹ Gia, xã Phúc Ninh. Với 17 mục tiêu cụ thể: Hạ tầng số: 04 chỉ tiêu; chính quyền số: 05 chỉ tiêu; kinh tế số: 02 chỉ tiêu;  xã hội số: 06 chỉ tiêu.

Nền tảng triển khai: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tổng số 12 nền tảng, ứng dụng dùng chung cho các xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số gồm:  Nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái; hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Thư điện tử công vụ;  nền tảng tài liệu họp không giấy tờ; nền tảng học bạ điện tử, Sổ điểm điện tử; nền tảng họp trực tuyến; nền tảng sàn thương mại điện tử; nền tảng địa chỉ số; nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt; nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử;  nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa; phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2022 đến 31/12/2022.

UBND huyện Yên Bình đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 13/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2022-2025; 12/12 UBND các xã, thị trấn đăng ký thực hiện chuyển đổi số đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo về chuyển đổi số cấp xã; 100% các xã, thị trấn thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; 12/12 UBND xã, thị trấn đăng ký thực hiện chuyển đổi số đã xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số tại địa phương. Kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số có: 100% xã, thị trấn hoàn thành. Về thuận lợi, được sự quan tâm của Sở Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo công tác Chuyển đổi số huyện về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; hỗ trợ địa phương nguồn lực đảm bảo triển khai các mục tiêu chuyển đổi số. Nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, người dân về chuyển đổi số có sự chuyển biến rõ nét, thông qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng cụm từ “chuyển đổi số” đã được lan tỏa khắp thôn, tổ dân phố. Các doanh nghiêp ̣ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin chủ động tham gia, hỗ trợ nguồn nhân lưc ̣ lớn cho các địa phương thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đồng chí Phó chủ tịch UBND nhấn mạnh:  Trên cơ sở quả triển khai mô hình chuyển đổi số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2022, năm 2023 huyện Yên Bình sẽ triển khai thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã tới 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó có ít nhất 70% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã chuyển đổi số, ít nhất 20% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã chuyển đổi số nâng cao. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế; lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình tập trung thúc đẩy trong năm 2023 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển KT-XH; triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số; xây dựng, triển khai hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả; huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp ./. 

Bài và ảnh: Quốc Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h