Tin Hoạt động >> Thống kê

Trạm Tấu ra quân điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/4/2021.

23/04/2021 10:04:15 Xem cỡ chữ Google

            Ngày 5/4/2021 huyện Trạm Tấu tổ chức ra quân điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2021 tại 3 địa bàn gồm thôn Păng Dê xã Bản Mù, Phình Hồ - thôn Tà Chử xã Phình Hồ và tổ dân phố số 3 thuộc tổ dân phố số 2 mới thị trấn Trạm Tấu. Qua kiểm tra giám sát tại các địa bàn cho thấy các điều tra viên không gặp khó khăn vướng mắc nào, hầu hết các điều tra viên đều là những người từng tham gia vào các cuộc Tổng điều tra như Tổng điều tra dân số nhà ở 2019, điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ,.. nên đều thành thạo trong việc thu thập thông tin trên phiếu điện tử Capi.  Đến nay đã có 60/120 hộ trên 3 địa bàn đã được điều tra, với tiến độ yêu cầu chung của tỉnh là khoảng 15 ngày bao gồm cả thời gian di chuyển và thời gian điều tra thu thập thì trong thời gian tới Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đôn đốc, khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc nếu các điều tra viên gặp phải, và sẽ phấn đấu hoàn thành trong khoảng 10 ngày.

Điều tra viên thu thập thông tin tại thôn Phình Hồ, Tà Chử xã Phình Hồ

 

Thào Nủ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h