Tin Hoạt động >> Thống kê

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2023 - Tỉnh Yên Bái

24/03/2023 04:23:44 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h