Tin Hoạt động >> Thống kê

HUYỆN YÊN BÌNH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THU THẬP TỔNG HỢP TÍNH TOÁN TIÊU CHÍ THU NHẬP GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2023

25/08/2023 01:58:22 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Yên Bình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo đó huyện đã ban hành kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, lộ trình cụ thể cho từng nội dung. Xác định hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nhanh nhưng phải thực chất, bền vững, tiếp tục thực hiện các giải pháp: Nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong việc nhận thức xây dựng nông thôn mới. Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, được Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ tiêu số 10 về thu nhập thuộc Bộ chỉ tiêu Quốc gia về nông thôn mới năm 2023.

Theo đó, Chi cục Thống kê đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 về Triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí số 10, về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2023. Chi cục đã triển khai văn bản hướng dẫn, mở các lớp tập huấn nghiệp cho điều tra viên, cử giám sát viên xuống địa bàn hướng dẫn, kiểm tra quá trình thu thập thông tin, tính toán thu nhập tại 24 xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ

 

Xác định đây là một tiêu chí khó, chỉ tiêu phức tạp thu thập nhiều dữ liệu, tính toán tỉ mỷ, chi tiết. Huyện đã có văn bản chỉ đạo các lãnh đạo xã và điều tra viên tham dự tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để khi về cơ sở triển khai nghiêm túc đúng thời gian quy định. Cục Thống kê tỉnh đã cử giảng viên hỗ trợ huyện trong khâu tập huấn nghiệp vụ, giám sát quá trình điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn. Sau khi tập huấn Chi cục đã phối hợp với Cục Thống kê kiểm tra, giám sát nghiệp vụ tại địa bàn. Trong quá trình thu thập thông tin tại cơ sở, lãnh đạo xã chỉ đạo công chức Văn phòng-Thống kê và các điều tra viên triển khai thu thập thông tin từng hộ được chọn mẫu trong xã để khai thác thông tin và tính toán theo đúng phương án, sát với thực tế tại địa phương.

 

Chi cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Yên Bái giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, phúc tra quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

 

Kiểm tra giám sát các điều tra viên thu thập thông tin tại hộ

 

Toàn bộ hệ thống chính trị cấp xã đã vào cuộc để thực hiện, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất. Bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn như: thời tiết mưa nhiều, cán bộ, công chức cấp xã, trưởng phó thôn bản ngoài công việc chuyên môn được giao còn thường xuyên phải đi tập huấn, hội nghị, nên ảnh hưởng phần nào đến tiến độ, và chất lượng phiếu thu thập.

Với quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo là không nóng vội, chạy theo thành tích mà làm đến đâu chắc đến đó, Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình-Lục Yên thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, chung tay góp sức cùng nhân dân trong huyện xây dựng nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành điều tra khảo sát trong thời gian nhất và hoàn thành trong trung tuần tháng 9/2023. Với nỗ lực đó tin tưởng rằng huyện Yên Bình sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023./.

 

Bài và ảnh: Vũ Nhàn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h