Tin Hoạt động >> Thống kê

Trấn Yên: Triển khai công tác thu thập thông tin tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về NTM tại các xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu năm 2023 theo hình thức công nghệ thông tin (CAPI)

25/08/2023 02:12:42 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH - CTK ngày 28/4/2023 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp tính toán tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, ngày 1/8/2023, tại UBND xã Cường Thịnh, xã Hòa Cuông, Chi cục Thống kê huyện đã phối hợp với các xã tổ chức triển khai thực hiện công tác thu thập, tổng hợp tính toán tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới năm 2023 theo hình thức công nghệ thông tin (CAPI). Công tác thu thập thông tin, tổng hợp tiêu chí thu nhập năm 2023 có sự đổi mới triệt để trong khâu thu thập thông tin, từ việc ứng dụng các hình thức thu thập thông tin điện tử đến việc đổi mới cách tiếp cận đối tượng, đơn vị điều tra nhằm đảm bảo việc thu thập thông tin thống kê  đầy đủ, chính xác, kịp thời.  Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có nội dung phức tạp và lần đầu tiên thực hiện thu thập thông tin theo áp dụng công nghệ thông tin (CAPI). Nội dung thông tin thu thập bao gồm nhân khẩu thực tế thường trú và thu nhập của hộ; Thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu nhập khác. Các địa phương trong kế hoạch thực hiện tiêu chí Thu nhập đã lựa chọn các điều tra viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thu thập thông tin tại cơ sở, Chi cục Thống kê huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục hướng dẫn các xã sử dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ, các thông tin thu thập được kiểm soát ngay từ ban đầu, các lỗi  trên phiếu (CAPI) cơ bản hệ thống thông báo kịp thời được  xác minh và hoàn thiện, chất lượng thông tin thu thập được đảm bảo theo yêu cầu đề ra đảm bảo kiểm tra được tính logic, công tác tổng hợp nhanh, gọn, hiệu quả.  Kết quả tổng hợp sẽ là cơ sở đánh giá, thẩm định chỉ tiêu tiêu chí số 10 về thu nhập theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT  ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các xã trong kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên.

 

Lãnh đạo UBND xã Hòa Cuông quán triệt một số nội dung về  công tác thu thập thông tin tiêu chí thu nhập bằng hình thức CAPI

 

Lãnh đạo UBND xã Cường Thịnh quán triệt một số nội dung về  công tác thu thập thông tin tiêu chí thu nhập

 

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ bằng thiết bị di động (CAPI)

 

                                                                 Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h