Tin Hoạt động >> Thống kê

THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THU THẬP TỔNG HỢP VÀ TÍNH TOÁN TIÊU CHÍ SỐ 10 VỀ THU NHẬP BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI BẰNG HÌNH THỨC CAPI

25/08/2023 02:03:07 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện quyết định số 1245/QĐ – BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố các chỉ tiêu về hợp tác xã và khu công nghiệp, ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 309/KH – CTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái triển khai thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 116/KH – UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Lục Yên triển khai thu thập , tổng hợp và tính toán tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2023.

          Theo đó, sau khi dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Cục Thống kê tổ chức, hướng dẫn trực tiếp vào ngày 25/7/2023, các Giám sát viên và Điều tra viên đã tiếp thu đầy đủ các nội dung chính của phương án và một số nội dung thay đổi trong điều tra tính toán tiêu chí số 10 về thu nhập của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2023; quy trình chọn mẫu và phiếu điều tra tiêu chí số 10; phương pháp tổng hợp và kiểm tra số liệu đầu ra của tiêu chí số 10; cài đặt và giới thiệu chức năng phần mềm điều tra đối với phần mềm capi; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát đối giám sát viên cấp huyện và cấp xã; Chi cục đã phân công giám sát viên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin cũng như cập nhật thông tin trên phiếu điều tra, kịp thời phát hiện những sai sót, giải quyết những vướng mắc của điều tra viên, Chi cục sử dụng phần mềm quản lý giám sát để phát hiện các sai sót bất hợp lý nhằm yêu cầu điều tra viên kê khai lại cho đúng thực tế.

 

Điều tra viên  thu thập thông tin tiêu chí thu nhập tại hộ ở xã Minh Tiến - huyện Lục Yên

 

         Trong quá trình triển khai cuộc điều tra do làm tốt công tác tuyên truyền nên Ủy ban nhân dân các xã và hộ điều tra đã tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên thu thập thông tin tại địa bàn. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ 01/8/2023, hoàn thành tổng hợp đến 31/8/2013 sẽ công bố số liệu về Tiêu chí 10; đây là tiêu chí rất khó thu thập, do đó lực lượng điều tra viên, tổ trưởng, Ban Chỉ đạo xã cùng giám sát viên Chi cục Thống kê hết sức nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Với tinh thần trách nhiệm của các Điều tra viên và giám sát viên việc thu thập tiêu chí số 10 về thu nhập tin tưởng chắc chắn rằng sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra./.

 

Bài và ảnh: Cẩm Nhung

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h