Tin Hoạt động >> Thống kê

VĂN CHẤN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT MỨC SỐNG KỲ III/2023

25/08/2023 02:18:32 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH - CTK ngày 06/02/2023 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về việc triển khai Khảo sát mức sống dân cư năm 2023, Chi cục Thống khu vực Văn Chấn – nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm thu thập thông tin các hộ được chọn mẫu điều tra làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu thống kê quốc gia.

Điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Chấn theo kế hoạch với 7 địa bàn được thực hiện trong 4 kỳ. Kỳ III, tháng 8 năm 2023 thực hiện khảo sát  02 địa bàn, tại Thôn Chấn Hưng xã Nậm Búng; Thôn Pín Pé xã Cát Thịnh. Nội dung khảo sát đối với hộ và các thành viên hộ gồm: Thông tin định danh của hộ; thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu học, giáo dục, y tế, nhân trắc, việc làm và tiền lương, tiền công; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập và thu nhập khác của hộ; thông tin về điều kiện sống của hộ gồm: nhà ở, điện, nguồn nước sử dụng, điều kiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền; thông tin về tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và tình hình đời sống của hộ; thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông. Phương pháp khảo sát là phỏng vấn và cân đo trực tiếp. Điều tra viên, nhân trắc viên sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI) để thu thập thông tin. Trong quá trình thu thập thông tin  lãnh đạo xã, công chức văn phòng -  thống kê xã đã quan tâm đến các ội dung khảo sát mức sống dân cư tại địa bàn được chọn như:  công tác rà soát địa bàn, rà soát hộ dân cư, tuyên truyền, đồng thời phân công trưởng thôn dẫn đường cho điều tra viên đến từng hộ phỏng vấn.    

Đối với điều tra viên là công chức trực tiếp làm công tác Thống kê đã thực hiện tốt vai trò được phân công như: Trước khi vào hộ thực hiện công tác thu thập thông tin kiểm tra thiết bị đảm bảo kết nối mạng đầy đủ, khi vào hộ tự giới thiệu bản thân cũng như nêu được mục đích, yêu cầu của cuộc khảo sát, đồng thời gửi thư ngỏ của Tổng cục Thống kê đến tay hộ dân và trao quà cho hộ. Sau đó, tiến hành phỏng vấn đầy đủ nội dung bảng câu hỏi được thiết kế trong phiếu điều tra trên thiết bị điện tử thông minh. Đối với hộ được phỏng vấn vui vẻ, nhiệt tình trả lời đầy đủ những thông tin trong bảng hỏi của phiếu điều tra do điều tra viên phỏng vấn. Trước khi ra khỏi hộ, điều tra viên đã tóm tắt lại những nội dung, thông tin quan trọng và được sự thống nhất, đồng ý của đại diện hộ gia đình cung cấp. Sau đó mới kết thúc cuộc phỏng vấn và cảm ơn sự hợp tác của hộ gia đình đã giúp điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn hộ.

Trong 2 địa bàn điều tra địa bàn thôn Pín Pé xã Cát Thịnh là địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện với 100% là đồng bào người Mông sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và trồng rừng, thời gian thu thập thông tin kỳ III vào đúng thời điểm mùa mưa bão, bên cạnh đó thôn đang trong giai đoạn mở rộng và làm đường nên điều tra viên đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra thời điểm điều tra người dân nơi đây đi rừng lấy măng, lấy lá nên việc tiếp cận đại diện hộ gia đình vào ban ngày gặp khó khăn, do vậy Chi cục đã liên hệ với hộ lên lịch hẹn các hộ để thu thập thông tin. Đến nay công tác thu thập thông tin, kiểm tra logic, xác minh thông tin tại địa bàn điều tra đã hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra./.

 

Điều tra viên trên đường đến hộ, thôn Pín Pé – xã Cát Thịnh

 

                                                                                                                                    Trung Lê

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h