Tin Hoạt động >> Thống kê

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.110 tỷ đồng.

26/04/2021 03:03:45 Xem cỡ chữ Google

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1.110 tỷ đồng, đạt 20,96% kế hoạch năm 2021, tăng 13,71% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Vốn địa phương quản lý ước đạt 1.038 tỷ đồng (chiếm 93,51%), đạt 20,67% kế hoạch năm 2021, tăng 12,99% so với cùng kỳ; Vốn trung ương quản lý ước đạt 72 tỷ đồng (chiếm 6,49%), đạt 26,27% kế hoạch năm 2021, tăng 25,24% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, dự án, ngoài các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo trung ương, tỉnh (Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02/CTr-UBND, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Yên Bái), đến nay mức vốn kế hoạch giao cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án; đồng thời đã phân loại các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới trong từng nguồn vốn để xác định thứ tự ưu tiên bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn; trên cơ sở đó đã bố trí đủ vốn để thu hồi ứng trước theo quy định, bố trí đủ vốn để thanh toán gọn các dự án đã hoàn thành, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt; ngoài ra, đã khởi công mới một số dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã bám sát chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện, báo các định kỳ về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc đã được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng đã được các chủ đầu tư chủ động phối hợp tốt với các địa phương triển khai thực hiện. Việc phân cấp mạnh cho các địa phương được chủ động giao chi tiết (đặc biệt đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn, vốn sự nghiệp bố trí cho các dự án kiến thiết thị chính); phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đã tạo sự chủ động cho các địa phương.

 

                                                                                    Hằng Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h