Tin Hoạt động >> Thống kê

Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích của huyện Văn Chấn năm 2022.

14/04/2023 08:30:03 Xem cỡ chữ Google

Đối với nguồn tài nguyên về đất và nước luôn là vấn đề cần phải trú trọng để sử dụng có hiệu quả và cũng là mối quan tâm của các cấp, các ngành và người dân, từ đó nâng cao năng hiệu quả sử dung đất đai, mặt nước nuôi trồng bằng các chương trình, chính sách đầu tư  hỗ trợ sản xuất. Năm 2021 huyện Văn Chấn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, tăng vụ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và công nghệ vào sản xuất.  Kết quả năm 2022 đạt được là:

 Diện tích đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản năm 2022 đạt 15.289,06 ha, bằng 98,70% so với năm 2021 (diện tích giảm đối với cây hàng năm ở đây một phần là cây lúa và cây sắn; Một số diện tích lúa được lấy ra để làm đường giao thôn và chuyển sang đất ở. Với cây sắn thì trước đây trên bàn huyện có doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn nhưng những năm trở lại đây doanh nghiệp không hoạt động, người dân trồng sắn với mục đích chăn nuôi là chủ yếu. Từ đó diện tích trồng sắn giảm dần theo từng năm. Đối với cây lâu năm thì hiện tại một số diện tích trồng cam ở vùng ngoài như Trần Phú, Minh An, Nghĩa Tâm, Cát Thịnh, Tân Thịnh, Thượng Bằng La…cây cam chết rất nhiều đã làm cho diện tích giảm đi thay vào đó người dân chuyển sang trồng cây hàng năm (trồng bí xanh) và trồng quế.  Diện tích đất trồng trọt đạt 15.103,56 ha. Trong đó: Diện tích đất trồng cây hàng năm đạt 8.018,4 ha;  diện tích đất trồng cây lâu năm đạt 7.085,15 ha.  Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đạt: 185,5 ha.

 Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản năm 2022 theo giá thực tế đạt 1.195.981,78 triệu đồng, tăng 05,76% so với năm 2021. Mặc dù diện tích trồng trọt giảm đi nhưng do đầu tư cải tiến kỹ thuật, giống tốt nên năng suất cao và hơn nữa giá bán sản phẩm nông nghiệp năm 2022 cao hơn so với năm 2021.

Cụ thể: Giá trị sản phẩm trồng trọt đạt 1.162.348,34 triệu đồng, tăng 5,83% so với năm 2021. Trong đó:  Giá  trị  sản phẩm cây hàng năm đạt 576.325,4 triệu đồng, đạt 109,3% so với năm 2021. Diện tích có giảm nhưng giá trị tăng vì giá bán thành phẩm của ngô, thóc, rau màu năm 2022 cao;  Giá trị sản phẩm cây lâu năm đạt 586.022,93 triệu đồng, tăng 2,,63% so với năm 2021, Mặc dù tổng diện tích trồng giảm đi nhưng diện tích cho sản phẩm tăng lên, bên cạnh đó giá bán của sản phẩm năm 2022 cao hơn năm 2021 đã làm cho giá trị sản phẩm cây ăn quả tăng.

 Giá trị sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản đạt 33.633,44  triệu đồng, tăng 3,53% so với năm 2021. Năm 2022 đã khôi phục được những diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng của thời tiết những năm trước, bên cạnh đó giá cả một số mặt hàng thực phẩm tăng cao  người dân chuyển hướng tiêu dùng mặt hàng thuỷ sản nhiều hơn, vì thế giá trị sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản tăng mạnh hơn so với năm trước.

 Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản bình quân trên 1 ha năm 2022 đạt 78,22 triệu đồng, tăng 7,169% so với năm 2021. Trong đó: Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 ha năm 2021 đạt 76,96 triệu đồng, tăng 7,27% so với năm 2021; Giá trị sản phẩm cây hàng năm trên 1 ha năm 2022 đạt 71,88 triệu đồng, tăng 8,51% ( tăng 5,64 triệu đồng/ha ) so với năm 2021; Giá trị sản phẩm cây lâu năm trên 1 ha năm 2022 đạt 82,71 triệu đồng, tăng 6,45% (tăng 5,01 triệu đồng/ha) so với năm 2021.

 Giá trị sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản trên 1 ha năm 2022 đạt 181,31 triệu đồng, tăng 1,35% so với năm 2021.

Để có được kết quả như trên là có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt nhận thức của người dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi cơ cấu giống đưa các loại giống có chất lượng tốt, năng suất cao  đáp ứng nhu cầu của thị trường, từng bước hình thành các vùng nông sản tập trung theo hướng hàng hóa, tích cực thâm canh tăng vụ nâng cao hiệu quả sử dụng đất tối đa, một số diện tích cây già cỗi, năng suất, chất lượng kém, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường đã dần được thay thế. Tuy vậy tiềm năng chưa thể khai thác hết, do điều kiện kinh tế địa phương còn nghèo nên rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương, từ  tỉnh nhất là hỗ trợ giống, giá vật tư nông nghiệp để hiệu quả sản xuất ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường lại một trong những yếu tố ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp được thể hiện rõ trong năm 2022 đã làm cho giá trị một số cây trồng là cây chủ lực giảm đi đáng kể.

           

                                                                                  Lê Quang Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h