Tin Hoạt động >> Thống kê

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TRẤN YÊN QUÝ I NĂM 2023.

05/04/2023 09:51:50 Xem cỡ chữ Google

Quý I năm 2023, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân và kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2023, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023, các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích chè, dâu hiện có, để nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, kiểm tra công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn.:  

Sản xuất vụ Đông năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự  sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ Đông, tiếp tục áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, bổ sung các giống mới nhằm nâng cao năng suất và giá trị trong sản xuất vụ Đông, xây dựng mô hình liên kết tổ chức sản xuất vụ Đông theo chuỗi giá trị để tạo ra vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng an toàn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả sản xuất cây vụ Đông năm 2023 với tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 1.066,6 ha tăng 3,96%, tăng 40,6 ha so với vụ Đông năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Đông những năm gần đây đã chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô, rau các loại trồng theo mô hình sản xuất rau an toàn, vụ Đông năm 2023, đã đạt được kế hoạch đề ra.

Sản xuất rau an toàn tại xã Y Can

Tính đến ngày 28/3/2023, tổng diện tích gieo cấy lúa Xuân toàn huyện đạt 2.226,8 ha giảm 0,4% so cùng kỳ, bằng 104,8 kế hoạch năm 2023; Diện tích trồng cây mầu đạt 1.776,4 ha/ kế hoạch 1.680 ha, bằng 105% so với kế hoạch năm 2023. Vụ xuân năm nay còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, có rét đậm, rét hại, giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng dẫn đến chi phí sản xuất nông nghiệp cao... Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện cùng với địa phương các xã, thị trấn đã tăng cường chỉ đạo sản xuất hoàn thành gieo cấy lúa Xuân đúng khung lịch thời vụ, tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, bảo vệ cây lúa,  phòng, trừ sâu bệnh các loại để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.  

Chăm sóc tốt diện tích chè hiện có 504,3 ha, trong đó diện tích trồng mới vụ xuân 14,3 ha/kế hoạch 50 ha. Sản lượng chè búp tươi 105 tấn; hướng dẫn nhân dân trồng mới diện tích dâu vụ xuân năm 2023 đảm bảo kế hoạch, kết quả vụ xuân đã trồng mới diện tích 52,7 ha/ kế hoạch 102 ha, bằng 52% so với kế hoạch năm 2023, tăng 13,3% so cùng kỳ; chăm sóc diện tích cây ăn quả các loại trên địa bàn huyện 1.241,9 ha, diện tích trồng mới đạt 32,7 ha/50 ha, bằng 65% so với kế hoạch.

Trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đồng thời đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó chú trọng đặc biệt khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kiểm tra kỹ nguồn gốc con giống, thức ăn, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, trên địa bàn các xã, thị trấn, kiểm soát, quản lý tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tổ chức thực hiện tái đàn sau Tết Nguyên đán, các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Tổng đàn gia súc chính tại thời điểm 01/01/2023  ước đạt 78.078 con tăng 9,5% , tăng 6.783 con so với cùng kỳ, trong đó đàn trâu ước đạt 4.330 con, tăng 0,42%; đàn bò ước đạt 1.588 con, tăng 11,91% so với cùng kỳ, đàn lợn ước đạt 72.160 con, tăng 10,06% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt 1.762 tấn tăng  13,6 % so với cùng kỳ năm 2022.    

Trong Quý I năm 2023, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn lợn, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi giảm xuống dưới 50 nghìn đồng/kg đã ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ chăn nuôi lợn. Ngành nông nghiệp tiếp tục hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn, có định hướng phát triển từ khâu lựa chọn lợn giống từ các trại lợn có uy tín, được tiêm phòng đầy đủ để tái đàn và hạn chế rủi ro từ con giống bảo đảm nguồn gốc chăn nuôi, ổn định giá cả, thị trường tiêu thụ  giảm  thiểu thiệt hại, tạo động lực cho người chăn nuôi mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng tập trung với quy mô trang trại, gia trại không những đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là hướng đi thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa hiệu quả, góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

Tập trung phát triển đàn gia cầm theo hướng an toàn sinh học, có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, an toàn sinh học trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô, hình thành nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm theo hướng gia trại, trang trại. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 286 hộ chăn nuôi quy mô lớn, trong quý I năm 2023 không có dịch bệnh trên đàn gia cầm, số lượng đàn gia cầm duy trì phát triển tốt, tổng đàn gia cầm thời điểm 01/01/2023 ước đạt 1.840.900 con, tăng 4,52%, trong đó đàn gà đạt 1.742.750  con, tăng 4,63% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi gia cầm  xuất chuồng  ước đạt 1.196 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Chăn nuôi lợn tại xã Quy Mông

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay toàn huyện đã trồng được 2.420 ha rừng, trong đó trồng tập trung 1.501.8 ha (cây quế 1.086.6 ha); cây phân tán 918,15 ha, hướng dẫn nhân dân thâm canh chăm sóc tre Bát Độ kinh doanh, kiểm tra, rà soát diện tích tre già cỗi, kém hiệu quả thực hiện các biện pháp cải tạo, trồng thay thế, diện tích thực hiện trồng mới 200 ha tre Bát Độ.

Tình hình nuôi trồng thủy sản trong quý I năm 2023 ổn định. Diện tích mặt nước cho nuôi trồng thủy sản đảm bảo đủ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chuẩn bị giống vụ nuôi trồng mới, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn được phát triển theo hướng đa dạng các hình thức nuôi, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị các điều kiện về ao, con giống, thức ăn và công tác phòng, chống rét, bệnh cá để đảm bảo sản lượng và diện tích nuôi cá 490 ha, 79 lồng nuôi cá theo kế hoạch, sản lượng thủy sản ước đạt 426,3 tấn, bằng 21,8% so với kế hoạch.

Từ  đầu tháng 3 năm 2023, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định trở lại, doanh nghiệp sản xuất quặng cầu viên ngừng sản xuất từ tháng 3 năm 2022 để cơ cấu lại sản xuất đến nay đã đi vào hoạt động trở lại, tháng 3 bắt đầu vào vụ chế biến quế tại các doanh nghiệp và cơ sở cá thể, Công ty dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động nhà máy có công suất 150 tấn tơ sản phẩm/năm. Một số sản phẩm sản xuất quý I năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ là: Quặng sắt các loại ước đạt 27.900 tấn, tăng 19,09 %; quế vỏ ước đạt 385 tấn, tăng 45,28%; hồi  ước đạt 138 tấn, tăng 2,5 lần; tinh dầu quế ước đạt 11 tấn, tăng 6,8 %; gỗ ván bóc ước đạt 17.750 m3, tăng 34,92%; gỗ ván ép (Okan) ước đạt 6.545 m3, tăng 13,96%; ván ghép thanh ước đạt 1.075 m3, tăng 4,67%... Bên cạnh đó các sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ  do các tháng đầu năm doanh nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán và nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm chưa cao như: Quặng vê viên ước đạt 13.667 tấn, giảm 43,94%;  thép các loại ước đạt 3.900 tấn, giảm 28,97%; quần áo may sẵn ước đạt 3,9 triệu sản phẩm, giảm 27,07%.

Quí  I năm 2023 là quý có Tết Nguyên đán cổ truyền, ngay từ những tháng đầu năm diễn biến thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện khá sôi động, hàng hóa phục vụ phong phú, đa dạng, chất lượng bảo đảm, các cơ sở kinh doanh thương mại, hệ thống bán lẻ đã được mở rộng từ trung tâm thị trấn đến các xã vùng ven, vùng xa trên địa bàn huyện đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân. Hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn huyện không nghỉ tết để tiếp đón khách ngay từ ngày đầu năm, các điểm du lịch đã đón và phục vụ chủ yếu là khách du lịch trong huyện và các tỉnh, thành phố lân cận… đến tham quan, chụp ảnh tại các điểm du lịch của huyện như Thung lũng hoa tình yêu, du lịch trên đầm Vân Hội, thưởng thức các món ăn dân tộc tại Homestay Ao Xanh, Việt Hồng, Sen Quê Vân Hội, các lễ hội được tổ chức với quy mô lớn như: Lễ hội Đình làng Dọc xã Việt Hồng; Lễ hội Đình, Đền Quy Mông xã Quy Mông; Lễ hội Đình Cường Thịnh xã Cường Thịnh;  Lễ hội Đình Hòa Quân xã Minh Quân; Lễ hội Lồng Tồng và Đình Kiên Lao, xã  Kiên Thành; Lễ hội Đền Hóa Cuông xã Hòa Cuông và Lễ hội Đình Làng xây xã Báo Đáp góp phần đưa doanh thu hoạt động  du lịch trên địa bàn huyện tăng so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn huyện quý I năm 2023 ước đạt 14,1 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm xuất khẩu trong quý I năm 2023: Chè các loại đạt 594 tấn, tăng 62,7% ; Ván ghép thanh 1.147 m3,  tăng 43,9% ; Ván ép 792m3, tăng 32,0%; Giấy vàng mã, giấy đế 2.772 tấn, tăng 34,8%; Măng chế biến 200 tấn, tăng 33,3%; Sản phẩm quế, hồi 350 tấn, tăng 52,2%; Quần áo xuất khẩu 2,3 triệu SP, tăng 44,0% so  cùng kỳ năm trước. 

Sản phẩm may xuất khẩu của Công ty TNHH Quốc tế  VINAKNF

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước hết ngày 31/3/2023 đạt 33,2 tỷ đồng, bằng 10,9% kế hoạch của tỉnh giao, bằng 10,4% NQ 19 HĐND, bằng 10,1% kế hoạch 111 của Huyện ủy; trong đó: Thu cân đối đạt 16,72 tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán tỉnh giao, bằng 10,0% NQ 19 HĐND, bằng 10,0% KH 111 của Huyện ủy; Thu tiền sử dụng đất đạt 16,46 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán tỉnh giao, bằng 11,0% NQ 19 HĐND, bằng 10,3% KH 111 của Huyện ủy.

 Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt tỉ lệ 100%. Trong tháng 3 năm 2023, trường Mầm non Họa My (Hồng Ca) được công nhận trường chuẩn Quốc Gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Quý I/2023 đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 28.569 lượt người, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh theo mùa, bệnh truyền nhiễm và dịch COVID-19, phòng chống cúm gia cầm lây sang người, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023.

Huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, tuyên truyền về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023; Ngày Thể thao Việt Nam năm 2023, Ngày chạy Olympic toàn dân lồng ghép tuyên truyền Ngày thành lập Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Quý I/2023 đã thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của huyện, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết Quỹ Mão năm 2023, tổ chức thăm hỏi, động viên người nghèo, người có công, thân nhân người có công với cách mạng, người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi, người mù với tổng số 3.845 suất quà, kinh phí: 1.350.550.000 đồng.

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định; hoạt động tôn giáo diễn ra tuân thủ theo quy định của pháp luật; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách dân tộc được các cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức triển khai kịp thời; Thực hiện chính sách đối với có người uy tín trong DTTS, phối hợp với UBND 14 xã tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là 80 xuất với tổng trị giá 40.000.000 đồng, tổ chức thăm hỏi 05 người uy tín ốm đau tại xã Hưng Khánh, Quy Mông, Kiên Thành  với xuất quà 800.000 đồng/1 người , tổng giá trị là 4.000.000 đồng.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; chuẩn bị các tốt các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết. tình hình tai nạn giao thông (Thời điểm từ 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)  tổng số xảy ra 04 vụ, bị thương 2 người, làm 3 người chết (thiệt hại tài sản trên 24 triệu đồng).

Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h