Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái hoàn thành điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2021.

05/05/2021 04:19:44 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Kế hoạch số 182/KH-CTK, ngày 18/3/2021 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái về triển khai điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021..

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2021 là thời điểm tiến hành đồng thời nhiều cuộc điều tra thống kê và là thời điểm đang chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cơ sở, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phúc tạp nên công tác triển khai tại cơ sở gặp nhiều khó khăn, ngoài ra với đặc thù ở thành phố đối tượng điều tra chủ yếu là công chức, người lao động đi làm thuê nên việc thu thập thông tin của điều tra viên chủ yếu phải đi ngoài giờ mới gặp được chủ hộ, đối tượng cung cấp thông tin.

  Năm 2021 Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái thực hiện thu thập thông tin 23 địa bàn mẫu tại 13 đơn vị xã, phường. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2021 đã hoàn thành toàn bộ công việc thu thập thông tin tại 23/23 địa bàn, với tổng số 920 hộ mẫu, hoàn thành kiểm tra logic và được Cục Thống kê tỉnh nghiệm thu, duyệt dự liệu.

Xuân Bắc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h