Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

24/01/2022 08:11:29 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/01/2022 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Hà - Cục trưởng Cục Thống kê, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo, công chức và người lao động các Phòng thuôc cơ quan Cục Thống kê, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực.

Đồng chí Đỗ Thị Bích Diệp - Phó Cục trưởng, trình bày báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Đỗ Thị Bích Diệp - Phó Cục trưởng trình bày đã nêu bật những kết quả toàn Ngành Thống kê Yên Bái đạt được trong năm 2021: Trong khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây nhưng toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động toàn ngành đã đoàn kết, chung lòng nỗ lực vượt qua gian khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài tỉnh; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra; ký kết quy chế phối hợp với các sở, ngành; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương xếp loại “Giỏi”; duy trì vị trí thi đua thứ 3/7 tỉnh trong vùng thi đua của Tổng cục Thống kê; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy giao với mức độ hoàn thành ở mức 4/11; ngoài ra còn phục vụ các nhiệm vụ đột xuất do Tổng cục Thống kê, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giao cho.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ còn chưa thực sự thông suốt, nhịp nhàng; phương án điều tra thống kê ban hành chậm, không ổn định, hay thay đổi dẫn đến khó khăn cho việc lập và phân bổ dự toán; công tác thanh quyết toán không kịp thời, không phù hợp với tiến độ của cuộc điều tra hoặc không hợp lệ với phương án điều tra; công chức văn phòng - thống kê xã, phường, thị trấn nghiệp vụ thống kê chưa sâu, thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin còn lúng túng…

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ngành Thống kê Yên Bái là: Bám sát kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2022, Nghị quyết, chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương; bám sát các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và chính quyền các cấp để biên soạn báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn sát thực tế. Phổ biến thông tin thống kê theo quy định bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước. Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, phổ biến Chỉ thị 20-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thống kê trên đại bàn tỉnh. Tăng cường công tác biên soạn các báo cáo phân tích chuyên đề trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại của năm 2021 …Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê đã trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và đại diện các đơn vị đã thực hiện lễ ký giao ước thi đua năm 2022, phấn đấu toàn ngành đạt thành tích thi đua vị trí thứ 3 trở lên trong vùng thi đua của Tổng cục Thống kê.

Trần Bắc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h