Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

24/01/2022 08:38:52 Xem cỡ chữ Google

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh cũng như của ngành Thống kê. Lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái nô nức thi đua dưới nhiều hình thức lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (ngày 01/10/1991) trên cơ sở chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ do Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành thống kê Việt Nam, 65 năm thành lập Cục Thống kê tỉnh Yên Bái.

Chi cục đã xây dựng và thực hiện chủ đề năm “Ổn định tổ chức, biên chế; ứng dụng tối đa về công nghệ thông tin trong thu thập thông tin thống kê; người tìm việc và làm hết việc”.

Trong đó chú trọng và xây dựng mục tiêu cho từng người là “Làm hết việc chứ không làm hết giờ và người tìm việc chứ không để việc tìm người”. Từ đó xác định công cụ lao động là đặc biệt quan trọng đó là thiết bị di động với công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ cho công chức, người lao động phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thường xuyên, Tổng điều tra của ngành.

Việc trang bị thiết bị di động cho công chức của Chi cục đã góp phần không nhỏ trong việc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các cuộc điều tra thường xuyên và đặc biệt là đã hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 bằng Webform và CAPI với số lượng 10.624 cơ sở, trong đó có: 77 đơn vị hành chính, sự nghiệp, 1.457 doanh nghiệp cùng với  9.066 cơ sở cá thể và 24 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chiếm 1/3 trong tổng số thực hiện của tỉnh. Việc thực hiện các cuộc điều tra theo yêu cầu của thành phố thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ; Điều tra nông nghiệp; Thu nhập - chi tiêu; Xây dựng phương án, tập huấn nghiệp vụ tiến hành điều tra, tổng hợp số liệu và công bố kết quả mức độ hài lòng của người dân (xanh, bản sắc, hạnh phúc) trên địa bàn thành phố năm 2021.

Mặt khác, Chi cục đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy đã đề ra, đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm 2021 đối với từng xã, phường. Là cầu nối cùng với các phòng có liên quan của thành phố và lãnh đạo thành phố làm việc với các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo Cục để thống nhất về số liệu đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021.

Đồng thời biên soạn giáo án, bài giảng và tập trung đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức văn phòng - thống kê các xã phường. Hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra tiêu chí số 10 thu nhập trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Văn Phú, Tân Thịnh. Thẩm định 6 thôn thuộc 3 xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu đạt chuẩn thôn kiểu mẫu tiêu biểu.

Tích cực và chủ động tham gia các phong trào tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, ủng hộ các chốt trực, hỗ trợ phương tiện, nhân lực cho lực lượng y tế thành phố tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Năm 2021 với nhiều rủi ro cũng như thách thức, tuy vậy tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của ngành cũng như của cấp Ủy, chính quyền thành phố giao.

Nguyễn Việt Dũng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h