Tin Hoạt động >> Thống kê

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2022

14/02/2022 07:59:44 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 09/02/2022, Thủ trưởng cơ quan Cục Thống kê đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể công chức, người lao động các Phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê.

Chiều ngày 09/02/2022, Thủ trưởng cơ quan Cục Thống kê đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể công chức, người lao động các Phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê.

Đây là Hội nghị thường niên nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức và người lao động năm 2021; Thông qua báo cáo về công tác cán bộ, thanh tra, kiểm tra năm 2021; Báo cáo hoạt động động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021; Báo cáo công khai tài chính của Cục Thống kê năm 2021; Báo cáo công khai tài chính Công đoàn năm 2021; Xây dựng, sửa đổi các Quy chế và một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan Cục đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 03 đồng chí. Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Cục Thống kê năm 2022 với mục tiêu: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 với chủ đề “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”, đảm bảo tốt thông tin thống kê, thực hiện tốt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng cơ quan đơn vị năm 2022 đạt % hoàn thành kế hoạch và thứ bậc bằng hoặc cao hơn năm trước cùng với 8 nhiệm vụ cụ thể, đây là cơ sở vững chắc để công chức và người lao động Cơ quan Cục Thống kê phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Vũ Tuấn Hà - Cục trưởng trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả

thực hiện nghị quyết Hội nghị Công chức và người lao động năm 2021

 

Trần Bắc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h