Tin Hoạt động >> Thống kê

HUYỆN YÊN BÌNH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022.

31/03/2022 01:50:20 Xem cỡ chữ Google
Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ cách sống, cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc mới dựa trên các nền tảng công nghệ số (Điện toán đám mây-Cloud, trí tuệ nhân tạo-AI, dữ liệu lớn-Bigdata… các hệ thống nền tảng), ứng dụng số (các hệ thống thông tin, phần mềm…), nguồn dữ liệu số và sự kết nối của chúng trên không gian số, từ đó tạo ra phương thức mới, những cơ hội và giá trị mới cho hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân của Chính quyền; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đời sống, văn hóa của người dân.

Hội nghị Bàn về công tác chuyển đổi số

Theo đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Bình đã họp đánh giá tình hình công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Phó ban thường trực nhấn mạnh: Trong thời gian qua thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 28/9/2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đối số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các cơ quan đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nội dung được giao bước đầu thu được kết quả tích cực, đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện, ra Quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn thực hiện, xây dựng ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết chỉ đạo của tỉnh, vận động một số tập đoàn quan tâm hỗ trợ, tham vấn hướng dẫn công tác chuyển đổi số cho địa phương. Tuy nhiên việc triển khai công tác chuyển đổi số vẫn còn nhiều lúng túng, một số chỉ tiêu nhiệm vụ được giao chưa được các cơ quan quan tâm thực hiện, quyết tâm chính trị khát vọng chuyển đổi số chưa được lan tỏa trong cán bộ, đảng viên. Trong đó có người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, còn hạn chế về trình độ, kinh nghiệm, hạ tầng công tác chuyển đổi số còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hội nghị trực tuyến về công tác chuyển đổi số

            Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là công việc không thể không làm, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa thích ứng an toàn trong phát triển kinh tế-xã hội. Như vậy chúng ta phải nỗ lực phấn đấu với mức độ cao nhất hành động quyết liệt có bước đi cụ thể chặt chẽ, bài bản, làm từ dễ đến khó, làm đến đâu chắc chắn đến đó, tận dụng tối đa hạ tầng và nhân lực sẵn có. Công tác chuyển đổi số phải hướng tới mục tiêu hiệu quả cao nhất, chất lượng trong việc giải quyết công việc, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số và giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh theo nhóm chỉ tiêu hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hết năm 2024 huyện Yên Bình đạt chuẩn Nông thôn mới đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong chuyển đổi số theo Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 28/9/2021và kế hoạch 81-KH/HU ngày 15/02/2022 của huyện Yên Bình về chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Để chuyển đổi số và xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cần có một chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Yên Bình sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

  Bài và ảnh: Quốc Khánh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h