Tin Hoạt động >> Thống kê

Huyện Văn Chấn năm 2021 giá trị sản xuất đạt bình quân 71,04 triệu đồng trên 1 Ha.

31/03/2022 02:19:24 Xem cỡ chữ Google

Đối với nguồn tài nguyên về đất và nước luôn là vấn đề cần phải trú trọng để sử dụng có hiệu quả và cũng là mối quan tâm của các cấp, các ngành và người dân, từ đó nâng cao năng suất đất đai, mặt nước nuôi trồng bằng các chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất. Năm 2021 huyện Văn Chấn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, tăng vụ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và công nghệ vào sản xuất.

Diện tích đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản năm 2021 của huyện Văn Chấn đạt 15.916,93 ha, bằng 92,72% so với năm 2020 (diện tích giảm đối với cây hàng năm ở đây một phần là cây lúa và cây sắn). Một số diện tích lúa được chuyển đổi để làm đường giao thôn và sang đất ở. Với cây sắn thì trước đây trên địa bàn huyện có doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn nhưng những năm trở lại đây doanh nghiệp không hoạt động, người dân trồng sắn với mục đích chăn nuôi là chủ yếu. Vì vậy, diện tích trồng sắn giảm dần theo từng năm. Đối với cây lâu năm thì hiện tại một số diện tích trồng cam ở vùng ngoài như Trần Phú, Minh An, Nghĩa Tâm, Cát Thịnh, Tân Thịnh, Thượng Bằng La…giảm do cây cam chết rất nhiều, thay vào đó người dân chuyển sang trồng bí xanh và trồng quế.

Trong tổng số diện tích trên có 14.471,52 ha là diện tích đất trồng trọt và  181,61 ha là diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản.

            Năm 2021 giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản theo giá thực tế đạt 1.130.806,31 triệu đồng, tăng 1,98% so với năm 2020. Mặc dù diện tích trồng trọt giảm đi nhưng do những diện tích trồng trước đã cho thu hoạch và hơn nữa giá bán sản phẩm nông nghiệp năm 2021 cao hơn so với năm 2020 nên giá giá trị sản phẩm vẫn tăng so với năm trước. Trong đó: Giá trị sản phẩm cây hàng năm đạt 527.290,43 triệu đồng, tăng 1,58% so với năm 2020; giá trị sản phẩm cây lâu năm đạt 571.029,48 triệu đồng, tăng 2,21% so với năm 2020; giá trị sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản đạt 32.486,4 triệu đồng, tăng 4,49% so với năm 2020.

Bình quân giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản trên 1 ha năm 2021 đạt 71,04 triệu đồng, tăng 9,99% so với năm 2020. Trong đó:  Giá trị sản phẩm cây hàng năm trên 1 ha năm 2021 đạt 74,03 triệu đồng, tăng 15,48% ( tăng 9,92 triệu đồng/ha) so với năm 2020; giá trị sản phẩm cây lâu năm trên 1 ha năm 2021 đạt 66,30 triệu đồng, tăng 5,57% (tăng 3,5 triệu đồng/ha) so với năm 2020; giá trị sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản trên 1 ha năm 2021 đạt 178,88 triệu đồng, bằng 100,17 % so với năm 2020.

Quang Trung

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h