Tin Hoạt động >> Thống kê

Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ khắc phục khó khăn do dịch bệnh hoàn thành điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ 2 năm 2022.

31/03/2022 02:15:11 Xem cỡ chữ Google

         Theo phương án khảo sát mức sống dân cư năm 2022 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

         Trong kỳ khảo sát tháng 02/2022 Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ thực hiện khảo sát tại địa bàn thôn Nang Phai – xã Phúc Sơn. Quy mô mỗi địa bàn là 15 hộ. Kỳ điều tra năm nay tiến hành thu thập thông tin cả phiếu thu,  mẫu phiếu thu – chi và phiếu xã.

          Trong những ngày triển khai thu thập số liệu tại thôn Nang Phai, cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đa phần các xã, phường đều ở mức độ dịch vùng cam, vùng đỏ. Người dân ai cũng hoang mang lo sợ về dịch, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, nên quá trình thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ bị lây nhiễm virus Sars-Cov-2 của các ĐTV khi xuống trực tiếp thu thập thông tin tại hộ tương đối cao, có những hộ được chọn mẫu cũng trong diện F0 phải cách ly. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của ĐTV và sự nhiệt tình dẫn đường, tuyên truyền cho các hộ dân trong thôn của trưởng thôn, Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ đã hoàn thành điều tra 12 hộ thu nhập và 3 hộ thu nhập – chi tiêu tại địa bàn theo đúng phương án và thời gian quy định. 

 

 

Thu thập thông tin tại hộ Hoàng Văn Niêm - Thôn Nang Phai - xã Phúc Sơn

Thùy Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h