Tin Hoạt động >> Thống kê

Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2022 trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

31/03/2022 02:01:23 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện theo phương án điều tra chăn nuôi được ban hành kèo theo Quyết định số 739/QĐ-TCTK ngày 23/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Công văn số 1051/CTK-TTTTTK ngày 09/12/2021 về điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2022 của Cục Thống kê Tỉnh Yên Bái. Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ đã triển khai cuộc điều tra này trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ đảm bảo tiến độ đề ra. Đây là kỳ điều tra lần đầu tiên thử nghiệm trên thiết bị CAPI nên đòi hỏi đội ngũ điều tra viên phải sử dụng thành thạo điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Chính vì vậy Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ đã lên kế hoạch để tuyển chọn điều tra viên từ rất sớm, để đảm bảo điều tra viên có đủ thời gian nghiên cứu tài liệu và làm quen với phần mềm mới.

Nhìn chung cuộc điều tra được tiến hành thuận lợi, điều tra viên và giám sát viên luôn phối hợp trao đổi trong suốt quá trình điều tra, mang lại kết quả và chất lượng cao trong tổng hợp số liệu kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2022.

Tuy nhiên, vì là kỳ điều tra đầu tiên được thực hiện trên phần mềm CAPI nên trong quá trình điều tra vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống phần mềm bị lỗi.

Trong quá trình thực hiện cuộc điều tra, Chi cục Thống kê khu vực Văn Chấn – Nghĩa Lộ đã lên kế hoạch kiểm tra giám sát, bám sát tiến độ công việc, đôn đốc điều tra viên điều tra đúng thời hạn, nhằm trao đổi, giúp đỡ, nhắc nhở những sai sót để điều tra viên khc phục, tránh ảnh hưởng đến chất lượng số liệu của cuộc điều tra.

Kết quả cuộc điều tra như sau: Tại thời điểm 01/01/2022 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đàn trâu 8.915 con, bằng 98,35% so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò 1.788 con, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn 42.573 con, tăng 3,04% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm 433,96 nghìn con, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá chung cho thấy trong những năm gần đây, chăn nuôi với quy mô lớn, đầu tư kỹ thuật vào chăn nuôi ngày càng được nâng cao. Cùng với đó người dân cũng nhận thấy giá trị kinh tế của chăn nuôi mang lại, không chỉ cải thiện đời sống giá đình như trước đây, mà mang lại cả giá trị về lợi ích kinh tế ngày một lớn, dẫn đến tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ luôn ổn định và có hướng phát triển bền vững.

     Hộ Ông Hà Văn Hùng – Xã Nghĩa Lợi                              

                                                       Băng Giang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h