Tin Hoạt động >> Thống kê

“Điều tra doanh nghiệp 2022” - cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê (13/04/2022)

18/04/2022 09:06:41 Xem cỡ chữ Google

https://vov1.vov.gov.vn/tin-thoi-su/dieu-tra-doanh-nghiep-2022-can-tinh-than-trach-nhiem-khong-chi-cua-can-bo-thong-c184-83456.aspx

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h